Vi utfører planverifikasjon for å kunne modernisere telenettet!

Om oss

Vi utfører planverifikasjon.

Når operatører bestemmer seg for å modernisere telenettet i Norge som f.eks utrulling av fiber, går vi i dialog med grunneiere for å enes om plan og metoder for å kunne gjennomføre prosjektet.

Våre tjenester

Planverifikasjon

Vi går over den prosjekterte planen og ser på muligheter til å gjøre utbygginen mindre kostbart.

Gravetrase

Alle gravetraseer sjekkes og nødvendige avtaler signeres med grunneier i forkant av prosjektet.

Oppsetting av utstyr

Dersom utbyggingen krever oppsetting av nytt infrastruktur, kontakter vi grunneier og samhandler om en felles løsning for å kunne bygge ut i området.

Kommunale søknader

Arbeid på kommunale arealer krever ekstra tillatelser fra kommune og etater. Det håndterer vi, i tillegg til å utforme søknader til Vegvesenet for arbeid langs kommunale- og fylkesveier.

Kontakt med entreprenører

En god dialog med alle innblandede parter fører effektiv utrulling av prosjektet. Vi ligger i forkant slik at utfordringer kan løses tidlig i prosjektfasen.

Kontakt med grunneiere

Viktigste av alt, opprettholder vi god dialog med grunneiere. Før arbeid utføre på private arealer sørger vi for at det foreligger en avtale på plass.

Vi har bistått disse operatørene

Telenor

Nasjonalt

BergenFiber

Vestland

Homenet

Troms

Eidsiva

Innlandet

Kontakt oss

Din melding er nå sendt til REGI, vi tar kontakt med deg så fort som mulig.
Beklager, det er noe som er galt. Vennligst kontakt oss pr. telefon eller prøv igjen.
Ring oss
00 00 00 00
Addresse
Smaalonane 2, 5353 Straume
Epost
info@regias.no